Hovedsponsor

Websidene

Som dere ser har vi nå kommet så smått igang med websidene til SelbuLAN. I dag har vi også fått i drift et enkelt forum. Sidene er fortsatt ikke å betrakte som ferdige, men vi skal prøve å bruke litt tid fremover på å få til noe funksjonelt og presantabelt. Etter hvert som det blir nærmere bestemt skal vi også prøve å få lagt ut mer informasjon. Dersom dere vil få med dere mest mulig om SelbuLAN 2007 etter hvert som det bestemmes så gjelder det å stikke innom både websidene og forumet jevnlig.

Sider

Subscribe to SelbuLAN.com RSS