Hovedsponsor

League of Legends - Brackets

Se en mer interaktiv versjon her.

Lagledermøte klokken 16:45 ved crewbord. Hvis du ikke dukker opp risikerer du diskvalifisering.