Hovedsponsor

Premiepotten har økt!!

Premiepotten er nå på hele 2 000 kroner.
Potten blir fordelt på alle compo-ene, de compoene med flest påmeldte vil få størst premiepott