Hovedsponsor

Compo-avstemming

Avstemming for hvilke compo som skal arrangeres finnes på http://compo.selbulan.com. Avstemmingen varer til 18. November 2008 kl. 23:55. Resultatet av avstemmingen kommer til å bli lagt vekt på når vi skal avgjøre hvilke compo-er som blir avholdt, så her gjelder det å stemme slik at du øker muligheten for at det blir compo i spill du liker.